Bencic Bencic1 Bencic2 Bencic1
SlovenianEnglish
 
 
Grafično oblikovanje

Knjige, zborniki, učbeniki, revije
| Uroš Skalerič: Stomatološka klinična preiskava, Ljubljana, 2006
| Dominik Gašperšič: Zgradba zoba - mikroskopski prikaz s pojasnili, Ljubljana, 2006
| Maja Vrhunc: Srebrne ptice, 2007
| DZDS: Zobozdravstveni vestnik, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
| ŠPB Bevke: Po korakih do ŠPB Bevke, 2008
| Marina Baričević in Emil Benčič, From Curiosity to Experience, 2009
| Letno poročilo 2008, FF, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana 2009
| Vodnik po 4. mladinski šoli slovenskega jezika, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana 2009 
| Letno poročilo 2009, FF, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana 2010 
| Angela Bric: Tetine pesmi, 2010  
| Romanistika na Slovenskem, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2010
| Zbirka Pontes Academici, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2010
| Revija Ars & Humanitas, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Zbirka Razprave, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011

Priložnostne celostne grafične podobe

| 32nd Meeting of International Association for Dental Research, Cankarjev dom, Ljubljana, 1995 
| Council of European Chief Dental Officers, Kongresni center Kompas, Ljubljana, 1996 
| Deseta obletnica ustanovitve Centra za stomatološke raziskave, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana, 1997
| Slovenski parodontološki dnevi, Bled, 1998, 2004, 2006, 2008, 2010
| Slovenski parodontološki dnevi, Terme Čatež, 2000, 2002  
| 50 let študija stomatologije v Sloveniji, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1999
| 7th Meeting of the International Accademy of Periodontology, Cankarjev dom, Ljubljana, 1999 
| 60-letnica zobozdravstva v Sloveniji, Kongresni center Mons, Ljubljana, 2005

Celostne grafične podobe podjetij

| Jolex d.o.o., Bukovica, 1990 
| Agrus, San Daniele (I), 1990
| Batva commerce, Tuzla (BiH), 1993 
| Eranova, Objektni informacijski sistemi d.o.o., Ljubljana, 1998
| Ozzy boy bar, Tara d.o.o., Ljubljana, 1999 

Nosilci zvoka
| Jurij Hubscher: Sanjam, 2004
| Vlado Skale: Avantgelij, 2006
| Jurij Hubscher: Sanjam, 2009

Tehnično uredništvo
| Mitja Saje: Veličina tradicionalne Kitajske. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2009
| Miran Hladnik: Slovenski zgodovinski roman. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2009
| Borut Omerzel: Antologija bolgarske književnosti II. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2009
| David Limon: British Society and Culture from a Slovene perspective. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2009
| Dejan Rebernik: Osnove fizične geografije Evrope. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2009
| Tatjana Marvin in Gašper Ilc: English Verbs in Use. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2009
| Mitja Saje: Veličina tradicionalne Kitajske. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2010
| Niko Hudelja: Nemški zgodovinski glosar. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2010
| Pogledi. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2010
| Vojko Gorjanc in Darja Fišer: Korpusna analiza. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2010
| Urška Valenčič Arh in Christine Leskovec Redek: Unter der Lupe 1. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2010
| Ljudmil Dimitrov: Slovensko-bolgarski in Bolgarsko-slovenski priročnik. Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2010
| Romanistika na Slovenskem, Šubic Mitja, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2010
| Geografija sonaravnega razvoja, D. Plut, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2010
| Konferenčna terminologija, Jasmina Markič, Nevenka Ljeskovac, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2010
| Metodologija preučevanja načinov življenja, Rajko Muršič, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Didaktika psihologije v srednješolskem izobraževanju, Drago Žagar, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Deutsche Phonetik für slowenische Muttersprachler - Vokale und Konsonanten, Vanda Vremšak – Richter, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Fizična geografija krasa, Uroš Stepišnik, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Pregled indoevropskih jezikov, Simona Klemenčič, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Geografija naselij, Dejan Rebernik, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Uvod v naravno skladnjo, Orešnik Janez, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Writing Short Literature Essays: A Textbook with Exercises for Slovenian Students, Jason Blake, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Izbrana poglavja nemške morfologije s kontrastivnimi ponazoritvami, Ada Gruntar Jermol, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Razvojna psihologija: Izbrane teme, Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Geografija okoljskih virov, Dušan Plut, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Zbirka Pontes Academici, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011
| Zbirka Razprave, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Ljubljana 2011

 

Lavoslava Benčič
PgDipl in graphic designRazstave
| Samostojna tematska razstava: CGP na področju stomatologije, 32nd Conference of Dental Research, Cankarjev dom, Ljubljana, 1995
| Samostojna tematska razstava: CGP na področju stomatologije,
7th meeting of International Accademy of Periodontology,
Cankarjev dom, Ljubljana, 1999
| Selekcionirana razstava: ZGRAF8, International exhibition of graphic design and visual communications, Zagreb, 1999
| Samostojna tematska razstava: Grafično oblikovanje za DZDS ob proslavi 60-letnice, Kongresni center Mons, Ljubljana, 2005
| Selekcionirana razstava: Book Art International/ Best Designed Books all Over the World na Frankfurt Book Fair, Frankfurt, 2010
| Selekcionirana razstava: Book Art International/ Best Designed Books all Over the World, Stiftung Buchkunst, Leipzig, 2011

Nastopi - predavanja
| Didaktično oblikovanje učbenikov, Pedagoška fakulteta, 16.2.2007
| Celostna grafična podoba, Dan Strukture, 8.5.2010
 
Objave v strokovnih publikacijah
| Medijska vzgoja in produkcija 1/2009, Didaktično in grafično-likovno oblikovanje klasičnih in elektronskih učbenikov